Zgodovina

Ustanovitev »Društva rejcev malih živali« Brežice sega v daljnje leto 1981. Društvo je štelo deset ustanovnih članov entuziastov, ki jih je povezovalo ljubiteljstvo in izjemno veselje do reje malih živali. Vendar je bilo teh rejcev vse več, tako se je članstvo že istega leta povzpelo na 26 članov. Že naslednje leto je bila organizirana 1. razstava v OŠ Brežice. Razstavljene so bile naslednje skupine živali: kunci, perutnina in golobi, skupno okoli 200 živali. Od takrat naprej so razstave postale tradicionalne.
Druga razstava leta 1983, je bila organizira v nekdanji Meščanski šoli oz. stari Trgovski šoli, ki je bila 2010. leta porušena. Nekaj razstav, natančneje njih šest, je bilo organiziranih v Gimnaziji Brežice, potem dve razstavi v nekdanji Blagovnici Brežice. Tam je bila istočasno tudi razstava eksotičnih živali. Glede na rast članstva in interes je v dolgoletnem obdobju društvo imelo tudi izjemoma dve letni razstavi, in sicer v Šentjerneju. Leta 1988 so bile ustanovljene štiri sekcije in sicer: sekcija za kunce, sekcija za golobe, sekcija za perutnino in sekcija za ptice. Še danes so to vodilne sekcije, ki delujejo znotraj društva.
Društvo danes šteje okoli 60 članov, je največje in najaktivnejše društvo na tem področju v Posavju, odprto za vse ljubitelje oz. rejce malih živali, tako so v društvu tudi člani iz sosednje države Hrvaške. Vizija društva je reja čim več različnih pasemskih živali, povezovati se z ostalimi društvi doma in v tujini, seznanjati obiskovalce razstav in ostale zainteresirane o pomenu reje, skrbi in odnosa do živali in narave. Prav tako želimo spodbuditi mlade naraščaje in ostale, da se »zaljubijo« v posamezne živalske vrste in tako postanejo gojitelji in člani našega društva.

Člani DRMŽ Brežice