Splošna določila

V društvo DRMŽB smo oblikovali novo sekcijo glede na večanje števila posebnih vrst in pasem živali.