Kontakti

Št.

Lastnik

Naslov

Pošta

Tel/gsm

e-mail

1.         

Babič Ivan

Golobreška 12

10257 Brezovica-RH

00385 13996537

 

2.         

Blažinčič Jože

Stara vas

8259 Bizeljsko

07 49 51 538

 

3.         

Bogovič Jan

Gornji Lenart 13

8250 Brežice

031 815 496

/

4.         

Brulc Slavko

Lutrško selo 8

8222 Otočec

041 996 373

brulc.slavko@gmail.com

5.         

Cizl Ivan

Zgornji obrež 32/a

8253 Artiče

07 49 65 424

 

6.         

Čordašič Dubravko

Ul.Ivana Sopiča 32

10431 Sveta Nedelja -RH

00385 1 372 679

 

7.         

Daničič Ivana

Mostec 1d

8257 Dobova

040 364 891

/

8.         

Daničič Uroš

Mostec 1d

8257 Dobova

031 828 113

danicic.uros@gmail.com

9.         

Deržič Jože

Rigonce 18

8257 Dobova

07 49 67 750

/

10.      

Duhanič Alfonz

Gazice 7

8263 Cerklje ob Krki

051 358 306

/

11.      

Ferenčak Rok

C.bratov Cerjakov 26

8250 Brežice

031 695 361

/

12.      

Gerjevič Vladimir

Gornji Lenart 61

8250 Brežice

041 903 577

/

13.      

Glogovšek Ivan

Orliška ul.3

8250 Brežice

07 49 62 907

 

14.      

Gruber Miha

Pišece 101

8255 Pišece

07 49 541 602

 

15.      

Gruber Vanesa

Pišece 101

8255 Pišece

07 49 51 602

 

16.      

Jordan Marjanca

Zameško 13

8310 Šentjernej

030 913 088

 

17.      

Jugovič Srečko

Šentviška pot 16

8250 Brežice

041 626 755

 

18.      

Jurkas Dušan

Rigonce  8

8257 Dobova

041 646 346

/

19.      

Kebe Janez

Bizeljska cesta 32

8250 Brežice

031 644 780

/

20.      

Kopinč Milenko

Ilirska 27

8257 Dobova

07 49 67 689

 

21.      

Kostanjšek Franc

Curnovec 1b

8256 Sromlje

031 665 419

/

22.      

Kovač Anton

Zasap 13

8263 Cerklje ob Krki

031 341 754

/

23.      

Kovačič Mirko

Vitna vas 15

8259 Bizeljsko

031 495 074

 

24.      

Kramar Miran

Jereslavec 20

8258 Kapele

031 731 259

/

25.      

Kramarič Ivan

Stritarjeva 5

8250 Brežice

07 49 65 462

/

26.      

Krošelj Darja

Loče 4

8257 Dobova

031 678 213

 

27.      

Krulik Ludvik

Sela 49/b

8257 Dobova

07 49 67 693

 

28.      

Krulik Nataša

Sela pri Dobovi 49a

8257 Dobova

07 49 67 693

/

29.      

Kuželj Walter

Boršt 5/a

8263 Cerklje ob Krki

07 49  69 226

 

30.      

Lavrinšek Vlado

Brvi 2/a

8263 Cerklje ob Krki

07 49 69 511

 

31.      

Lekše Vladimir

Brege 64

8273 Leskovec pri  Krškem

041 813 104

/

32.      

Lipar Jože

Pristava 1

8273 Leskovec pri Krškem

07 49 74 177

 

33.      

Lipovščak Ivan

Brodac 4

47250 Duga Resa- RH

00385 47 841 704

 

34.      

Lopatič Ivan

Pesje 24

8270 Krško

040 281 524

ivan.lopatic@amis.net

35.      

Lopatič Slavica

Pesje 24

8270 Krško

031 836 402

 

36.      

Lopatič Vlado

Velike Malence 15

8262 Krška vas

031 406 331

lopatic.vlado@gmail.com

37.      

Molan Branko

Trebež 12/a

8253 Artiče

040 204 952

 

38.      

Molan Mihaela

Gabrje 47a

8257 Dobova

07 49 67 840

/

39.      

Molan Stanko

Gabrje 47a

8257 Dobova

07 49 67 840

/

40.      

Mrinček Jože

Črešnjice 5

8263 Cerklje ob Krki

07 49 69 015

 

41.      

Ogorevc Franc

Ravne 39

8272 Zdole

041 757464

 

42.      

Palčič Željko

Golobreška 1, Odvojak 9

10257 Brezovica -RH

003851 653 7351

 

43.      

Pinterič Jože

Trebež 20a

8253 Artiče

040 378 165

/

44.      

Plejič Igor

Slovenska vas 46

8261 Jesenice na Dolenskem

040 227 560

/

45.      

Ričko Veljko

Samoborska 21

10134 Strmec-RH

00385 91 33 84 983

 

46.      

Rodič Jože

Dobrava 34

8275 Škocjan

031 580 993

/

47.      

Rodič Stanka

Dobrava 34

8257 Škocjan

030 82 096

 

48.      

Rožman Slavko

Bukošek 49

8250 Brežice

07 49 64 001

 

49.      

Suša Peter

Čolnarska pot 1

8250 Brežice

07 49 61 942

 

50.      

Šetinc Jože

Sela 44/c

8257 Dobova

051 218 002

 

51.      

Šiško Slavko

Straža 24

8274 Raka

051 671 763

slavko.sisko@gov.si

52.      

Štaba Boris

Črnc 46

8250 Brežice

040 757 590

 

53.      

Tomažin Ivan

Petelinjek 35

8000 Nova Mesto

07 33 41 093

/

54.      

Tomše Igor

Šentlenart 75a

8250 Brežice

040 758 493

 

55.      

Tomše Jože

Krška vas 31

8262 Krška vas

051 322 966

/

56.      

Tomše Smiljana

Šentlenart 75a

8250 Brežice

040 745 283

smiljana.tomse@gmail.com

57.      

Toplišek Božidar

Ravne 58

8272 Zdole

041 270 500

/

58.      

Toplišek Darko

Ravne 58

8272 Zdole

041 270 500

 

59.      

Turk Janez

Veniše 52a

8273 Leskovec pri Krškem

041 228 340

/

60.      

Urek Anton

Ul.Marka Šavriča 5

8257 Dobova

07 49 67 224

 

61.      

Vintar Patricija

Gornji Lenart 14

8250 Brežice

031 748 061

/

62.      

Vogrinc Rok

Dolenja vas pri Krškem 63

8270 Krško

070 731 005

/

63.      

Vranetič Adriana

Pišece 101

8255 Pišece

07 49 51 602

 

64.      

Vujakovič Vujin

Sutlanska 9

10292 Šenkovec-RH

00385 33 95 465

 

65.      

Zorko Jernej

Župeča vas 21/a

8263 Cerklje ob Krki

8263 Cerklje ob Krki

07 49 69 274

66.      

Živoder Oton

Gor.Pirošica 10

8263 Cerklje ob Krki

07 49 69 482

 

67.      

Daničič Sara

Mostec 1d

8257 Dobova

040 63 30 42

 

  68.

  Hačič Miro


Borčec  48


10090  Zagreb


00385/98 459-750


70.    


Licikaš  Zvonimir Dol.Pirošica  17

8263 Cerklje ob Krki 041/824-592

 

  71.

Godler Igor

Bukošek 17

8250  Brežice

031/306-580


  72.

Grojzdek Viljem

Župeča vas 40

8263  Cerklje

041/552-933


  73.

Grgec Željko


Čabdin  49


10450 Jastrebarsko

00385/98 791-183


  74.

Bogovič Tilen
Kidričeva 19

8270 Krško

040/738-190


  75.

Krulc Matevž

Mostec 47

8257  Dobova

040/759-905


  76.

Kranjc Anja

Mali vrh 21/a

8254  Globoko

041/929-873


 77.

Germšek Rajko

Kostanjek 38

8272 Zdole

051/670-374